W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę może wzrosnąć o 49 zł i wynosić 2049 zł brutto. Teraz jest to 2 tys. zł brutto. Przewidywany jest także wzrost stawki godzinowej co najmniej do 13,30 zł brutto.

Takie są najnowsze, rządowe prognozy makroekonomiczne. Mówią o tym również przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które zakładają mechaniczny wzrost płacy minimalnej. Nie oznacza to, że co najmniej tyle można będzie zarobić. Te kwoty będą tylko punktem odniesienia podczas negocjacji wysokości płacy minimalnej między organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi w ramach Rady Dialogu Społecznego. Będą też podstawą do wyliczania minimalnego, dopuszczanego wzrostu płacy minimalnej.

Oficjalnie ta informacja zostanie potwierdzona do 10 maja, bo wtedy strona rządowa ma obowiązek formalnie przedstawić prognozowane wielkości makroekonomiczne społecznym partnerom. Po tym terminie pracodawcy i związki zawodowe rozpoczną prace, które będą zmierzały do wypracowania wspólnej propozycji wysokości płacy minimalnej w 2018 r.

Trzeba zauważyć, że teraz, kiedy jeszcze nie ruszyły żadne formalne procedury, Pracodawcy RP nie przedstawiają swojego stanowiska na temat proponowanej wysokości najniższego wynagrodzenia. Nasza propozycja uwzględni wiele czynników, w tym sytuację na rynku pracy oraz poziom płacy minimalnej w stosunku do średniego wynagrodzenia- powiedział Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.