Twój dostawca Internetu nie dotrzymuje umowy? Wyniki szybkości Internetu pokazują inną wartość niż ta zawarta w Umowie? Częste awarie i przerwy w dostępie do Sieci? Sprawdź co zrobić, kiedy twój dostawca Internetu nie spełnia twoich oczekiwań i jak możesz zerwać z Nim umowę przed czasem bez żadnych konsekwencji.

Według ekspertów, jeśli dostawca usługi zobowiązał się wcześniej do jej świadczenia w sposób ciągły, to właśnie w taki sposób swoje zobowiązania powinien wykonywać. Za wszelkie przerwy techniczne i przerwy w dostępie do Internetu usługodawca powinien udzielić rabatu lub nie naliczać należności za okres, w którym były problemy z dostępem do sieci. Oczywiście konsument nie jest bez obowiązków i fakt problemów z siecią powinien niezwłocznie zgłosić do swojego usługodawcy. Problem taki najlepiej zgłaszać na piśmie, aby mieć zawsze jakiś dowód w razie "W".

Przed przystąpieniem do podpisania umowy należy bardzo dokładnie zapoznać się z zasadami jej świadczenia. Zazwyczaj takie zasady są zapisane w regulaminie. Można w nim się dowiedzieć, że w trakcie świadczenia usługi nastąpią przerwy techniczne mające na celu aktualizację systemów lub przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych. Odbiorcy Internetu powinni być uprzednio poinformowani o zaplanowanej przerwie w dostępie do usług w wyraźnym dla nich miejscu (telefonicznie, e-mail, facebook, strona www firmy).

Jeżeli usługodawca nie wywiązuje się z umowy, lecz nie do końca wypełnia jej warunki, to konsument, który z tego powodu poniósł straty materialne może zażądać odszkodowania.

Tak naprawdę rzadko możemy udowodnić, że usługodawca nie wywiązał się ze swojej umowy, a wynika to po części z nieporozumienia zasad współpracy z siecią klientów, ale bardzo często z odpowiedniej konstrukcji regulaminów świadczenia usług.