Informacje o poziomie płac zawsze są interesujące. Dowiadujemy się o tym z comiesięcznych raportów Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym wynagrodzeniu w firmach zatrudniających więcej niż dziewięć osób.

Z tych raportów wynika, że w sierpniu przeciętne wynagrodzenie w firmach, w których pracuje więcej niż dziewięć osób wynosiło 4492,63 zł. Jest to kwota, która często budzi zdziwienie. Komentatorzy wskazują, że tak wysokie płace są nieosiągalne dla większości pracowników.
Potwierdzają to dane, które są rzadziej publikowane przez statystyków. O ile wspomniane wyliczenia dotyczą ok. 6 mln pracowników, to co kwartał GUS raportuje o stanie gospodarki narodowej, gdzie obecnie pracuje ok. 9,2 mln osób. W pierwszej połowie tego roku przeciętne zatrudnienie wynosiło jeszcze 8,7 mln osób i w tej grupie średnie wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 4285,84 zł. Warto przy tym zauważyć sporą różnicę między płacami w sektorze prywatnym (4092,83 zł) i publicznym (4771,47 zł).
Co dwa lata GUS przedstawia też raport, w którym wylicza nie tylko średnią wynagrodzeń, ale również medianę i dominantę w gospodarce narodowej. W 2014 r. połowa zatrudnionych na umowę o pracę w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż dziewięć osób zarabiała mniej niż 3291 zł. Przeważnie wynagrodzenie wynosiło 2469 zł. Niestety, te dane są publikowane bardzo rzadko, co przy obecnym wysokim tempie wzrostu wynagrodzeń, powoduje, że szybko się dezaktualizują.
Właśnie opublikowano dane dotyczące sektora mikroprzedsiębiorstw, w którym w 2016 r. pracowało 3,96 mln osób. Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie wyniosło 2577 zł. W firmach, które należą do osób fizycznych (90% mikrofirm) wyniosło ono 2172 zł, a osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej 3612 zł. Warto przy tym podkreślić, że te wyliczenia bazują na oficjalnych wynagrodzeniach. W mniejszych firmach część płac może być częściej wypłacana pracownikom „pod stołem”.
Ponadto, wszystkie wymienione kwoty są wartościami brutto, od których odprowadza się podatek dochodowy i składki. Warto też zauważyć, że wynagrodzenie brutto nie jest całkowitym kosztem podnoszonym przez pracodawcę.