Tylko do końca tego roku lekarze będą mogli wypisywać papierowe zwolnienia lekarskie. Od 1 stycznia 2018 roku trzeba będzie wystawiać je w formie elektronicznej.

Rząd przyjął projekt przedłożony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i wystawianie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2018r. Lekarze już teraz mogą takie zwolnienia elektroniczne wystawić, nie są one jednak obowiązkowe. ,,Obok dotychczasowych form uwierzytelniania- kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lekarze będą mogli elektronicznie podpisać zaświadczenie z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”- można przeczytać w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Nowy sposób uwierzytelniania będzie dotyczył: wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń od lekarza orzecznika ZUSu, które stwierdza brak przeciwwskazań do podjęcia pracy, wniosek o przyznanie wypłaty zasiłku w formie elektronicznej i zaświadczenia o tymczasowej niezdolności do pracy.