Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu uchwalono ustawę ws. Bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 75-tego roku życia. Wszystkie osoby spełniające kryterium wiekowe, bez względu na osiągane dochody, będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych farmaceutyków, które znajdują się na liście „S” utworzonej przez Ministerstwo Zdrowia.

Do przepisywania darmowych leków znajdujących się na wykazie listy „S”, która jest dokładnie uwzględniona przez ministra zdrowia, uprawnieni będą wszyscy lekarze pracujący w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także niektóre pielęgniarki, posiadające uprawnienia do wypisywania recept. Ponadto prawo do przepisywania recept będą mieli lekarze nie wykonujący czynnie zawodu, ale nadal posiadający uprawnienia do jego wykonywania.

Podczas głosowania w Sejmie znalazły się głosy sprzeciwu. Dotyczyły one między innymi grupy osób, które będą mogły legalnie przepisywać refundowane w stu procentach leki. Ostatecznie jednak 297 posłów przegłosowało cały projekt ustawy, 3 ogłosiło weto, natomiast od głosu wstrzymało się aż 139 uczestników głosowania.

Wykazu leków bezpłatnych, do których będą uprawnione osoby po 75-tym roku życia, możemy spodziewać się 1 września 2016 roku. Lista „S” będzie zawierała leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, a także wyroby medyczne, które zostaną dopuszczone do darmowej sprzedaży.