Różnica pomiędzy ceną produktu, która została umieszczona na regale sklepowym, a naliczana na kasie, wywołuje wiele konsternacji u Klienta. Właściciele sklepów mają obowiązek odpowiadać za bałagan w cenach. Klient ma prawo domagać się naliczenia niższej ceny za to, że został wprowadzony w błąd.

Jeżeli zdarzy nam się skusić na jakiś produkt w sklepie, przy którym widnieje wyjątkowo atrakcyjna, a przy kasie poczujemy rozczarowanie, ze względu na zupełnie inną wartość, możemy, a nawet powinniśmy domagać się swoich praw. Sprzedawca ma obowiązek w takiej sytuacji nie tylko naliczyć nam niższą cenę, ale również sprzedać nam ten produkt.

Kasjerzy obsługujący klientów w takich niezręcznych sytuacjach, starają się przeprosić konsumenta i wytłumaczyć, iż nie mogą sprzedać towaru po wskazanej, niższej cenie. W takich okolicznościach prawo leży po stronie klientów, natomiast przedsiębiorcy nie panujący nad zgodnością cen pomiędzy półkami sklepowymi, a nabijanymi na kasie fiskalnej, muszą z tego tytułu ponieść konsekwencje. Jak się okazuje, czasem całkiem kosztowne. Wszystko zależy od wysokości różnicy w cena, bo właśnie klient ma prawo domagać się sprzedaży wybranego przez niego produktu w niższej cenie.

Gdzie konsumenci mogą odnaleźć odniesienie o swoich prawach? Należy w tym celu sięgnąć do ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, w której znajduje się artykuł 4, mówiący o tym, że:
„W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W przypadku obniżki ceny uwidacznia się także informację o przyczynie wprowadzenia obniżki.

Artykuł 5 tejże ustawy reguluje sytuację, kiedy jednak istnieje rozbieżność cenowa pomiędzy sklepową półką, a wyskakującą na paragonie fiskalnym „W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Kontrolowanie cen przez przedsiębiorcę, jest nie tylko jego obowiązkiem, ale również w ten sposób chroni swój biznes przed stratami finansowymi. Mianowicie odmówienie sprzedaży produktu po tańszej cenie, nie jest zgodne z prawem.
Za odmowę sprzedaży produktu źle określonego cenowo, grożą sprzedawcy jeszcze poważniejsze konsekwencje. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, za złamanie prawa w ten sposób może zapłacić karę grzywny wysokości od 5 do 20 tysięcy złotych. Takie wykroczenie jest regulowane artykułem 135 w powyższym kodeksie, który mówi o tym, że „kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny”.