Aż 80% dróg gminnych i 90% tras powiatowych w Polsce trzeba wyremontować i to jak najszybciej. Niektóre z nich nie mają nawet utwardzonej nawierzchni.

Ani pieniędzy ani czasu samorządy nie mają zbyt wiele i dlatego rozwiązaniem dla nich mogą być drogi betonowe, które zdaniem ekspertów, są bezpieczniejsze i tańsze w utrzymaniu niż asfaltowe. Samorządy, które już zbudowały takie drogi są z nich zadowolone i konsekwentnie realizują kolejne inwestycje w tej technologii.
Transport samochodowy w Polsce to przede wszystkim samorządowe drogi publiczne. – Drogi gminne i powiatowe stanowią ok. 88,5% całej sieci dróg w kraju – mówi prof. Jan Deja, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu. – To oczywiste, że mają one istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego.
Gruntowna modernizacja i rozbudowa sieci dróg lokalnych jest ważnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na dalsze możliwości modernizacji Polski – podkreśla prof. Deja. Obecny stan lokalnej sieci dróg pozostawia jednak wiele do życzenia.

Potrzeby ogromne

– Szacujemy, że ok. 80% dróg gminnych, i to zarówno utwardzonych, jak i nieutwardzonych, wymaga remontu – mówi Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn i członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP. Oznacza to, że stan nawierzchni na blisko 200 tys. km dróg jest niezadowalający.
ZGW RP od lat zabiega o zwiększenie puli środków na inwestycje drogowe w obszarach wiejskich zarówno z funduszy UE i krajowych. Wiele jest też do zrobienia na poziomie powiatów. Ostatnie szacunki z 2012 r. wskazywały, że remontów wymaga aż 90% dróg powiatowych, co przekłada się na trasy liczące łącznie 112,6 tys. km. Razem inwestycji wymaga gigantyczna sieć dróg samorządowych o długości przekraczającej 300 tys. km.
W tym kontekście najważniejsze jest racjonalne wydawanie środków dostępnych na inwestycje w drogi lokalne. Programy regionalne w ramach środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich nie mogą zaspokoić wszystkich potrzeb samorządów. Z drugiej strony dla samorządów ważne jest planowanie w perspektywie wieloletniej, która uwzględnia także późniejsze koszty utrzymania remontowanych i modernizowanych dróg.

Beton wystarcza na dłużej

Z tej perspektywy drogi wykonane w technologii betonowej są dla samorządów bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ gdy są prawidłowo wykonane można je eksploatować bez gruntownego remontu nawet przez 40 lat.
Są też bezpieczniejsze, bo beton lepiej niż asfalt odbija światło, co ma szczególne znaczenie w czasie roku szkolnego, który charakteryzuje się wzmożonym ruchem, a także jesienią i zimą, kiedy jest znacznie gorsza widoczność. Jasna nawierzchnia betonowa doskonale sprawdza się na drogach lokalnych i wiejskich, czyli wszędzie tam, gdzie nie ma oświetlenia drogowego lub jest ono niewystarczające. Lepsza widoczność ma znaczenie nie tylko dla kierowców, ale też zwiększa bezpieczeństwo pieszych na drodze lub na poboczu.
Niestety, w Polsce aż 45% sieci dróg gminnych w ogóle nie ma nawierzchni utwardzonej. Coraz więcej samorządów, kierując się rachunkiem ekonomicznym, przekonuje się do technologii betonowej jako alternatywy do podatnej na powstawanie kolein i droższej w utrzymaniu w perspektywie wieloletniej nawierzchni asfaltowej.
– Wszystkie nowe drogi zrealizowaliśmy w technologii betonowej – mówi Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat powstało ok. 50 km gminnych dróg betonowych. – Przy sporządzaniu kosztorysu różnice są praktycznie niezauważalne, ale nasze doświadczenia w ich utrzymaniu wskazują, że są one niemal bezobsługowe, zaś dzięki trwałości wydatki na ewentualne remonty są znacznie mniejsze – podkreśla wójt.