W Unii Europejskiej wciąż jesteśmy na szarym końcu jeśli chodzi o otrzymywane przez nas wynagrodzenie, średnia polska pensja to 33% średniej pensji w UE.

Przeciętny Europejczyk kupi o wiele więcej niż Polak i to prawie dwukrotnie. Siła nabywcza polskiego wynagrodzenia w ubiegłym roku wzrosła o 1,1%, a średnia polska pensja stanowi ok. 34% wynagrodzenia jakie otrzymują zachodni Europejczycy, pomimo tego, że nasza wydajność wynosi 74% unijnej średniej. Wszystko to przekłada się na kupowane przez nas towary i usługi których możemy nabyć mniej. Siła nabywcza liczona ,,na głowę" wg ubiegłorocznego badania przeprowadzonego przez GfK Purchasing Power Europe 2016 w Polsce wynosi ok. 6366 euro, podczas gdy średnia europejska to ok. 13.574 euro. Według europejskich prognoz finansowych dogonimy zachodnią Europę za około 50 lat...

Jeszcze gorzej wygląda godzinowy koszt pracy w Polsce, który wynosi 8,5 euro, co stanowi tylko 35% średniej unijnej. Wytwarzane przez nas PKB w ciągu godziny pracy jest jednak wysokie i osiąga ok. 75% średniej unijnej. Wszystko to jednak przekłada się na to, że jesteśmy tanią siłą roboczą co wykorzystują kraje bardziej rozwinięte.