Fiskus uważa, że pieniądze, które dostają pracownicy np. hoteli czy restauracji za jakąś dobrą obsługę stanowią ich przychód. A więc należy od nich odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.

Taką opinię sformułował Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, potwierdzając praktykę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli kontrolerzy z ZUS-u zauważą bowiem, że w danym miejscu nie są odprowadzane składki od napiwków, nakazują zmianę tej praktyki. I naturalnie, zapłatę zaległej należności.
Wrocławski Sąd Apelacyjny rozpatrywał sprawę pracowników kasyna, którzy dostawali napiwki od zadowolonych klientów. Od tych pieniędzy odprowadzano podatek, ale nie odprowadzano składek ubezpieczeniowych. Podczas kontroli ZUS zakwestionował tę praktykę więc sprawa trafiła do sądu. W pierwszej i w drugiej instancji sądy przyznały rację ubezpieczycielowi.
Sędziowie uznali bowiem, że napiwki trzeba uznać za przychody uzyskane ze stosunku pracy. Nie miał w tym wypadku znaczenia fakt, że nie były te przychody finansowane przez pracodawcę, a sama wypłata napiwków zależała wyłącznie od dobrej woli klientów kasyna - stwierdził sąd.
Wskazał też, że wykaz przychodów, które nie są wliczane do podstawy wymiaru składek, czyli takich, od których nie trzeba płacić daniny na rzecz ZUS – u został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998 r. W tym wykazie tym nie na mowy o napiwkach. Sąd uznał więc, że prawodawca chciał, żeby od napiwków odprowadzić składki ubezpieczeniowe.
Trzeba jednak zauważyć, że wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dotyczył kasyna. Kontrola tego, ile pieniędzy mieli pracownicy z napiwków, jest w tym wypadku dla pracowników ZUS-u prosta, ponieważ kasyna mają obowiązek prowadzenia ich rejestru. W restauracjach, kawiarniach czy zakładach fryzjerskich często tipy są wręczane bezpośrednio obsłudze i nigdzie nie są notowane.

Stwierdzenie uchybień przez kontrolerów ZUS -u byłoby tam znacznie trudniejsze, Nie zmienia to jednak faktu, że prawo żąda od nas, żebyśmy się napiwkami dzielili nie tylko z fiskusem, ale też z ZUS-em.